ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

Για την άδεια έκδοσης γάμου από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου απαιτούνται τα παρακάτω:
-Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως από το Δήμο οπού ανήκει ο καθένας σας.
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα γάμου και ότι είστε κάτοικος του συγκεκριμένου δήμου.
– Αίτηση που θα λάβετε από τον Δήμο.
– Παράβολο από την Εφορία.
– Το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου ( ένα για τον καθένα).
– Κατά την τέλεση του γάμου χρειάζονται δύο μάρτυρες, ‘Έλληνες υπήκοοι με τις ταυτότητές τους.

Για ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται γραπτή συναίνεση κηδεμόνα ή δικαστική απόφαση ενώ σε περίπτωση δεύτερου γάμου απαιτείται ειδικό έγγραφο από την Αρχιεπισκοπή που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, καθώς και το διαζευκτήριο.
Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται το πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου.

Οι ‘Ελληνες του εξωτερικού χρείαζονται επιπλέον μία επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.

Για τους αλλοδαπούς χρειάζονται:
– Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
– Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για τον γάμο, μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
– ‘Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής.

Σχετικά με το επώνυμο που θα πάρουν τα παιδιά, πριν από το γάμο το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να το προσδιορίσει με αμετάκλητη δήλωση. ‘Έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ένα από τα δύο επώνυμα ή και τα δύο αν επιθυμούν. Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της διαδικασίας τα τέκνα παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.